online pénztárgépek

INFORMÁCIÓK

Nyitva tartás

Nyitvatartás idő Hétfőtől-Péntekig:  7:00-16:00-ig

KÖZÖSSÉG

Facebook

Online rendszerű pénztárgépek

Állami támogatás online pénztárgépekre

Támogatás a pénztárgépek cseréjéhez (2016. november 15.)

FONTOS!

   2017. január 1-jétől tíz új tevékenységi körben lesz kötelező pénztárgépet használni. A változással érintett vállalkozások 2016. november 24-től igényelhetnek állami támogatást a pénztárgép megvásárlásához-– az erről szóló NGM rendeletet november 15-én hirdették ki.

   A támogatás összege pénztárgépenként 50 ezer forint, és akár 5 (öt) pénztárgép megvásárlásához is kérhető (vagyis összesen 5×50 ezer=250 ezer forint értékben). A támogatás feltétele, hogy a pénztárgép megfeleljen a legújabb követelményeknek, azaz a 9/2016. (III. 25.) NGM rendeletnek, és 2016. december 31-ig üzembe helyezzék. [Támogatás nem minden online pénztárgépre jár, csak azokra, amelyek a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) szerint megfelelnek a 9/2016. (III. 25.) NGM rendeletnek.
A támogatást – a pénztárgép üzembe helyezéséhez szükséges kóddal együtt – a PTGREG nyomtatványon, ügyfélkapun keresztül kell igényelni.
Az igénylést követő 5 napon belül megkapja az üzembehelyezési kódot, egyúttal értesítést a támogatási igény elfogadásáról vagy elutasításáról is. A kapott kódot ki kell nyomtatni, és azt a pénztárgép megvásárlásakor át kell adni az értékesítőnek. Az értékesítő ezzel a kóddal helyezi üzembe a pénztárgépet, valamint, ha Ön támogatásra is jogosult, az értékesítő ez alapján a kód alapján fogja levonni az 50 ezer forintot a vételárból (feltéve, hogy az üzembe helyezésre 2016. december 31-ig sor kerül). (Az elektronikus bevallásra nem kötelezettek postán is beküldhetik a PTGREG nyomtatványt, ez esetben a NAV is postai úton, 8 napon belül küldi meg a kódot.)

Támogatására jogosultak köre:

  1. A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha
 • a) a 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét2016. január 1-jét követően kezdte meg
 • b) a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló törvény alapján megbízható adózónak minősül
 • rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt
 • nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt
 • nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett
 • nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással
 • tevékenységét nem szünetelteti
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság számla, egyszerűsített számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére

PTGREG nyomtatvány a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez
 • PTGREG nyomtatvány (2016. november 18.) letöltése. A használathoz ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő keretprogram szükséges !!!
  FONTOS! Elektronikus úton történő igénylés esetén, az elektronikus tárhelyre érkező, a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot el kell menteni és ki kell nyomtatni , mert 30 nap után törlődik a tárhelyről!

NAV-MKEH Információk:

    A 2013. február 15-én kihirdetett, a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) rendeletben foglaltak visszavonásra kerültek , helyébe a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet lépett, mely a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szól.
    Ez a rendelet módosításra került, 2016. (III. 25.) NGM rendelet született meg a a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról.
    36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet "Az online pénztárgép használatára és a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról"" módosította az átállás határidejét és engedélyezte a "régi" rendeletnek megfelelő pénztárgépek üzembehelyezését.
    39/2016.(XI. 15.) NGM rendelet "A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról" az új engedélyezésű pénztárgépekre itélt meg 50000.-Ft támogatást.

NAV éz az MKEH közleményei

Az NGM rendelet gyakorlati végrehajtásához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján folyamatos és részletes tájékoztatást nyújt közlemények, gyakori kérdések-válaszok megjelentetése formájában, folyamatosan bővülő tartalommal.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján folyamatosan közzéteszi a forgalmazási engedélyt kapott forgalmazók adatait.
 • Az MKEH pénztárgépek-kel kapcsolatos információi, ha szeretné a weboldalt felkeresni.

Letölthető rendeletek, kormányhatározatok, NAV közlemények:

Kormányhatározatok

Kormány 1315/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.)Korm. határozat módosításáról 54463 oldal

NAV Közlemények

 • Tájékoztató a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról

 • Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcsolatos teendőkről

 • A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

 • Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról

 • Tájékoztató támogatás igénylésére jogosító egyedi kód és az üzembe helyezési kód igényléséről

 • Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

 • Közlemény a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról

 • Közlemény az online pénztárgépekre való átállásról

 • Közlemény az ún. kiskasszák kapcsolatának kialakítása háttértevékenységet ellátó (készletnyilvántartási,raktári, stb.) számítógépes (asztali gép, laptop, lokális/globális hálózatok, tablet PC, okostelefon, stb.) szoftvermegoldáshoz

 • Közlemény az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre történő átállással kapcsolatos, egyes átmeneti szabályokról

NGM rendeletek


3/2013. (II. 15.) NGM rendelet
A teljes rendelet VISSZAVONÁSRA KERÜLT ! (2013.11.15.)
 • A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról

16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet
 • A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet
 • A hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
 • A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

49/2013. (IX. 13.) NGM rendelet
 • A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

50/2013. (IX. 13.) NGM rendelet
 • A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról
2/2014. (I. 22.) NGM rendelet
 • Egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
3/2014. (I. 31.) NGM rendelet
 • A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes,adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
 • A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
------ Frissítés !!!!! -------
9/2016. (III. 25.) NGM rendelet
 • a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet
 • Az online pénztárgép használatára és a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról
39/2016.(XI. 15.) NGM rendelet
 • A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról